Vi på Humfryskolan kommer under terminen att arbeta med ett fiktivt jordenruntprojekt med åk7. Vi vill att eleverna ska ha möjlighet att lära sig förmedla kunskaper, åsikter och tankar kring vad som sker i deras värld samtidigt som de får en chans att nå en publik utanför skolans väggar.

Humfryskolan är en högstadieskola i Malmö med kreativ profil. Vi genomför varje år olika typer av projekt där eleverna arbetar med kreativa uttrycksformer. För mer information om skolan så besök gärna Humfryskolan.se

Syftet med vårt arbete är att skapa ett intressant, roligt och ämnesöverskridande arbete där, om inte alla, så de flesta skolämnen ingår. Vi vill också att eleverna ska ha en chans att visa upp sitt arbete för någon annan än sin lärare eller sina föräldrar då vi tror på att det är viktigt att elevers arbeten hörs och synliggörs

Skapare av denna hemsida är elever från årskurs 7 och lärarna på Humfryskolan.

Upphovsrätt och källor har vi arbetat med genom att själva producera allt material som postas på hemsidan och genom att tydligt och kontinuerligt arbeta med källkritik utifrån skolverkets råd och riktlinjer kring webbaserade källor – https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/fakta/lathund-1.151074

Läroplanen är självklart den tydliga grund som vår undervisning baseras på. Som vi nämnde under syftesbeskrivningen så arbetar vi så ämnesöverskridande vi bara kan och därav är vi också tydliga med vad och vilka förmågor som bedöms i de olika momenten. Vi lägger också stor vikt vid skolans demokratiuppdrag och anser att genom grupparbeten och möjligheter att uttrycka samt ta in och förstå andras åsikter att detta genomsyrat den stora delen av arbetet och kommer att göra så även fortsättningsvis

Vad vi lärt oss är att arbeten är en levande organism. Vi kommer att kontinuerligt arbeta med Jorden Runt på 80 Skoldagar under hela vårterminen 2017. Arbetet kommer förhoppningsvis leda till att eleverna får en ökad förståelse för sin omvärld och en större förståelse för alla de ämnen som ingått under projektets gång.

Vi ska vinna för att vi gjort ett stort och levande projekt där elevernas röster och tankar ligger i fokus. För att vi jobbar med att skapa en större förståelse för vår omvärld och för att vi arbetar på det ämnesöverskridnade sätt som vi gör.