Eleverna har varit på gång med sina resebetraktelser under en tid nu och vi har påbörjat publiceringen av deras material. Varje grupp kommer att fyllas på efter hand och allt eftersom de blir klara med sina uppgifter och utmaningar. Hittills har vi gjort presentationsfilmer, podcast om deras första resmål och en teknik utmaning där de ska hjälpa befolkningen där de är att förflytta och lagra vatten